ผู้บริหาร

พระครูศรีปริยัติวราทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำนักงานกลุ่มที่ 2
อ่าน 543 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  45000
โทร. 0-4352-3085, 0-4351-5656  โทรสาร 0-4351-5655
email : watburapaphiram_101@hotmail.com